Vervorming en bereik

Acoustic Alignment kiest per serie van producten wat de sterke kanten van het product moeten zijn en stelt als doel dat deze kwaliteiten over een groot dynamisch bereik beschikbaar zijn. Dit betekent dat de toegepaste luidsprekerschassis* binnen het bereik waarin ze ingezet worden een zeer lage vervorming hebben. (*voor de leesbaarheid vanaf nu ‘luidspreker’)

Omdat er tegenwoordig op het gebied van versterking eenvoudigweg enorme dynamische reserves mogelijk zijn moet een luidspreker op z’n taak berekend zijn. Hierdoor valt, op grond van specificaties, een groot gedeelte van ‘de bekende’ luidsprekers af, ondanks dat grote fabrikanten van bascabinetten met de keuze voor luidsprekers nog steeds vast houden aan wat bekend is en goed bevalt. Daarnaast kiest Acoustic Alignment de luidsprekers op klank. Specificaties verklaren helaas niet altijd waarom de luidspreker excelleert in natuurgetrouwe geluidsreproductie terwijl een andere luidspreker duidelijk beter presteert in geluidsproductie en de sound waarvan een bassist blij kan worden.

Door bewust oog te hebben voor een groot dynamisch bereik, lage vervorming en grote elektrische en mechanische belastbaarheid maakt Acoustic Alignment produkten die presteren op een, tot op heden, ongekend niveau bij passieve bascabinetten.

Maatwerk

De keerzijde van het benutten van hoge vermogens in compacte luidsprekers is dat Acoustic Alignment bij elk product een aantal ontwerpuitdagingen cadeau kreeg. De hiervoor gevonden oplossingen hebben geresulteerd in een, voor bascabinetten, ongekend complexe technische constructie. Dit betreft zowel de fysieke constructie als ook de toegepaste elektronische signaalscheiding en correctiefilteringen.

Waar in de wereld van professionele audio (Public Address) de komst van digitale versterkers in actieve luidsprekerboxen gepaard is gegaan met de beschikbaarheid van DSP (digital signal processing) gebruikt Acoustic Alignment extreme maatwerk filtering van de beschikbare vermogens voor een perfect somsignaal van de toegepaste luidsprekers. Hierbij wordt gelet op de frequentiekarakteristiek van de toegepaste luidsprekers. Er wordt niet alleen gekeken naar het inzet bereik maar ook naar de uitsterftijd van resonanties, welke elke luidspreker en elke luidsprekerbehuizing heeft. Deze vrijwel unieke benadering (wij zijn het nog niet eerder tegengekomen in de wereld van bascabinetten) is overgenomen uit de techniek van High End home audio.

Een deel van de resonanties vinden hun oorsprong in opbreekverschijnselen van de conus, op deze frequenties beweegt de conus niet meer als geheel naar voren en naar achteren. Andere resonanties kunnen ontstaan door de eigen resonantie van de baspoort of resonanties binnen in de kast (zoals ‘staande golven’) die via de basreflexpoort naar buiten komen. Voor al dit soort resonanties geldt dat hun bijdrage aan het totale geluid zo minimaal mogelijk gehouden dient te worden. Acoustic Alignment kiest er voor om deze ongewenste vorm van kleuring zo veel mogelijk te voorkomen, zowel door slimme keuze van het inzetbereik en,  indien nog aanwezig, door elektrisch (filtering) en/of mechanisch (strategisch geplaatst dempmateriaal) te dempen. Hierdoor is er in verhouding weinig energie rond deze resonerende frequenties en blijft de kleuring door resonanties zo veel mogelijk achterwege. Acoustic Alignment gebruikt hiervoor metingen aan de geluidsdruk, maar ook aan de geluidsdruk in relatie tot (uitsterf)tijd. In een waterval grafiek komen hardnekkige resonanties zeer eenvoudig aan het licht. Hierdoor is het mogelijk tot optimale afstemming van de producten te komen, wat resulteert in (behoud van) een zo goed mogelijke basgitaarklank.

Power response

Behalve de technische mogelijkheden om een zo’n laag mogelijke vervorming en ongewenste kleuring in het inzet bereik te verkrijgen maakt Acoustic Alignment nog een andere, zeer bepalende, keuze. Homogene klank gaat gepaard met harde ontwerpeisen.

Acoustic Alignment ontwerpt vanuit een ‘systeem filosofie’. Luidsprekers worden vanaf het begin ontworpen op een gelijkmatige ‘power response’. Dit wil zeggen dat er geen hoorbare overgang mag zijn tussen de toegepaste luidsprekers, onder geen enkele hoek.  Een goede power respons betekend een gelijkmatige afgifte, en dus goede som, van de geluidsenergie afgifte onder diverse hoeken. Het geluid kan deels naar smaak ‘gericht’ worden, maar verlies aan homogeniteit treed nimmer op. Dit heeft alles te maken met een lage overgangsfrequentie van de weergever van het laag, naar de weergever van het (mid)hoog. En dit stelt enorme eisen aan de relatief laag gefilterde (mid)hoog luidsprekers.

De hogetonenluidspreker van model B118 heeft een belastbaarheid van 200! Watt R.M.S. en een transient (piek: 10 miliseconden) belastbaarheid van 1 kilowatt. Hierdoor is het mogelijk om homogeen rondstralende hoge tonen te produceren van 2,5kHz tot 22kHz en dat zelfs bij 118 decibel, de maximale geluidsdruk die de basluidsprekers produceren. Dit is een voorbeeld van wat wij bedoelen  met systeem filosofie. De belastbaarheid van de luidsprekers is passend bij de doelstellingen en kwaliteitseisen van het product.

Een 10” of 12” basluidspreker (ongefilterd!) laten doorlopen tot circa 3,5kHz om daar aangevuld te worden door een hoorn- of slottweeter betekent onherroepelijk een slechte power response. Wanneer de klankbeleving bij het spelen onder een toenemende hoek steeds verder verslecht is er sprake van een, op z’n zachtst gezegd, niet optimaal systeem. We zien dat mede hierom bassisten de hoge tonen willen kunnen bijregelen of zelfs helemaal uitschakelen. Daar waar bij gebruik van een hoofdtelefoon het bereik tot in de hoogste boventonen niet storend zijn, wordt door een gebrekkige power respons van  een bascabinet de hogetonenluidspreker soms net zo lief uit gezet. Een andere veel gehoorde klacht is dat de kwaliteit van de hoge tonen op hoger volume verslechtert. Beide zijn een voorbeeld van een ontwerp met enorme concessies aan het bascabinet als ‘totaal systeem’.